Privacy

Stichting CODE043, gevestigd aan Kruisherengang 17B, 6211 NW, Maastricht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

CODE043 verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die je gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van jou verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Leeftijd
 • Werk / Opleiding
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, correspondentie en telefonisch.
 • Gegevens en beeldmateriaal over jouw activiteiten op onze website.
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar.

CODE043 gebruikt je persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens worden verzameld, zoals:

 • Je bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren.
 • Het afhandelen van jouw betaling.
 • Verzenden van onze nieuwsbrief.
 • CODE043 verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

CODE043 neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@code043.nl

CODE043 bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren voor je gegevens een maximale bewaartermijn van zeven jaar in het kader van de fiscale bewaarplicht die wij als stichting hebben. Beeldmateriaal bewaren wij in ons archief om als stichting onze diensten te kunnen verantwoorden.

CODE043 verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Je rechten: Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 • recht op inzage en afschrift van je gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad). Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
 • recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@code043.nl.

Om misbruik te voorkomen, vragen wij je, bij een schriftelijk verzoek tot inzage, je adequaat te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet om op de kopie jouw BSN én pasfoto af te schermen. Je kunt hier bijvoorbeeld ‘KopieID’ app voor gebruiken.

Wij helpen je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken op onze website:
CODE043 gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Wij kunnen tevens hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Minderjarigen

Als je 16 jaar of jonger bent, mag je uitsluitend met schriftelijke toestemming of machtiging tot toestemming van jouw ouders of wettelijke vertegenwoordigers gebruik maken van onze diensten.

Back to top

© CODE 043 – PrivacyCookies